วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

おかし

じゃがポックル
Jaga Pokkuru
HOKKAIDO PREMIUM POTATO

ภายนอก Package น่ารักมาก  


ภายใน เป็นห่อเล็ก ๆ 10 ห่อ อร่อยถูกปาก (おいしい)
おいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしい
ミルクキャラメルเป็น 1 กล่องเล็ก ภายในเป็นเม็ด มีหลายอัน
อร่อยมากๆๆๆๆ 


ทั้งหมดทั้งปวงต้องขอบคุณ はしもとさん ที่นำมันมาฝาก  แบ่งกันกิน キャラメルキャラメルキャラメルキャラメルキャラメルキャラメルキャラメルキャラメル

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ฟังกลิ่น “โอะอิเอะริวคะมิจิไค”


เป็นการละเล่นดั้งเดิมของคนในชนชั้นเจ้าขุนมูลนายของญี่ปุ่นสมัยก่อน ซึ่งพอจะเทียบเคียงได้กับวัฒนธรรมโบราณอย่างการชงชา การจัดดอกไม้ ฯลฯ  มันคือการฝึกสมาธิและประสาทรับรู้ของตัวเองให้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้น
 วิธีเล่น
ให้แต่ละคนดมกลิ่นดอกไม้หอมแต่ละชนิดที่อยู่ในผอบที่ทำจากกระเบื้องใบเล็ก ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ผอบ แต่ละผอบจะมีไม้หอมราคาแพง เช่น กฤษณา ของไทย รวมอยู่ด้วยซึ่งการเลือกใช้ไม้เนื้อหอมในการแยกแยะกลิ่น ถือเป็นแบบแผนดั้งเดิมในการฝึกฝนการดมให้เป็นการฟังเพื่อแยกแยะกลิ่น
เริ่มต้นจากการสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ แล้วจึงค่อยยกผอบบรรจุไม้หอมที่เผาไฟแล้วขึ้นมาอย่างสำรวม เปิดแง้มฝาออกมาแต่น้อยใกล้ ๆ จมูก แล้วถึงค่อยดมกลิ่นไม้หอมในนั้นอย่างช้า ๆ หนึ่งลมหายใจ ปิดฝาแล้วทำซ้ำอีก 2 ครั้ง ทั้งหมด 5 ผอบ ซึ่งแต่ละผอบอาจจะเป็นไม้หอมชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด ตรงนี้ให้เราแยกแยะเอาเอง

ศิลปะแห่งการดมนี้ มีขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้สัมผัสถึงความงามของธรรมชาติในแต่ละฤดู เพราะแต่เดิมจะจัดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติได้เห็นบรรยากาศของดอกไม้ ฟังเสียงนกร้อง ยลแสงนวลอ่อนของพระจันทร์ที่กำลังส่องสว่างพร้อมสายลมอ่อน ถือเป็นอีกหนึ่งมิติสัมผัสที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ที่มา  ダコ 114